1 z 3 Informacja o Twoich danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Spełniamy obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

W związku z RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej wysyłamy do Państwa niniejszą wiadomość, ponieważ posiadają Państwo swoje konto na naszym internetowym serwisie sprzedażowym.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optyka Oxys Spółka Jawna

P.Gołębiowski, M.Kulas ul. Modrzejowska 80 42-500 Będzin.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO).

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt do IODO:

Adres korespondencyjny: Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas ul.
Modrzejowska 80 42-500 Będzin
Email: iodo@oxys.pl

3. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim.

wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności.

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, przez kliknięcie przycisku znajdującego się tutaj. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.

Otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość, ponieważ założyliście Państwo swoje konto w serwisie internetowym Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas , co wiąże się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Później

Program Benefit


Dołącz do programu Benefit i oszczędzaj!

Teraz wydając 100 zł otrzymujesz 10 zł na swoim koncie w programie. Zebrane środki możesz wykorzystać na nowe okulary w dowolnym momencie.


Regulamin programu

I. Słowniczek użytych pojęć:

 1. Organizator – Optyka Oxys Spółka Jawna z siedzibą w Będzinie, przy ul. Modrzejowskiej 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000082581, posiadająca numer NIP 6440515875 oraz numer REGON 003474336.

 2. Program – program lojalnościowy o nazwie Program Benfit organizowany przez Optyka Oxys sp.j, prowadzony we wszystkich salonach Okularium będących własnością spółki.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu na warunkach określonych przez Organizatora,

 4. Konto użytkownika – konto w systemie elektonicznym oznaczone numerem identyfikacyjnym oraz jego imieniem i nazwiskiem, przy użyciu którego Użytkownik bierze udział w Programie,

 5. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym przyszły Użytkownik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania się Programu,

 6. Przystąpienie do Programu – wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie,

 7. Salony – salony optyczne Okularium na terenie Polski. Lista sklepów w jest dostępna na stronie www.okularium.pl

 8. Wartości walutowe - wszystkie podane w regulaminie wartości są wyrażone w kwocie brutto,

II. Warunki ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Użytkownik akceptuje przez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.

 2. Program jest prowadzony w Salonach, których lista jest umieszczona na stronie www.okularium.plIII. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

  • zapoznała się z warunkami Regulaminu

  • prawidłowo wypełni Formularz Rejestracyjny, podając Imię, Nazwisko, adres email, numer telefonu, płeć, miasto.

  • podpisała Formularz Rejestracyjny potwierdzając wolę udziału w Programie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z sprzedażą towarów i usług przy użyciu programu Benefit w Salonach.IV. Zasady Programu –

 1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Użytkownik otrzymuje dedykowane konto w systemie elektronicznym.

 2. Na dedykowanym koncie za każde 100 zł wydane na towary i usługi w Salonie gromadzona jest równowartość 10 zł.

 3. Kwoty nie ulegają zaokrągleniu, co oznacza, że w przypadku zakupu o wartości 299 zł na koncie Użytkownika gromadzone jest 20 zł.

 4. Zgromadzone wirtualne środki Użytkownik może wykorzystać w dowolnym momencie na zakup towarów i usług w Salonie.

 5. Po realizowaniu zakupu z użyciem środków zgromadzonych na koncie saldo ulega automatycznemu pomniejszeniu o wykorzystaną kwotę.

 6. Zgromadzone wirtualne środki nie podlegają wypłacie gotówkowej.

 7. Zgromadzone środki można wykorzystać na zakup produktów i usług w cenach regularnych, nie objętych promocją.

 8. Środków nie można wykorzystać na kwotę równą wartości kupowanego towaru. Minimalna różnica pomiędzy kwotą zakupu a wykorzystywanymi środkami wynosi 1 zł.

 9. Gromadzenie środków oraz ich wymiana na zakup nowego towaru dotyczy tylko i wyłącznie zakupu okularów.

 10. Po pełnej rejestracji Użytkownik uzyskuje możliwość:

  • dokonywania zakupów w ramach Programu Benefit w dowolnym Salonie,

  • udziału w promocjach dedykowanych jedynie dla uczestników programu.V. Rejestracja Konta

 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny należy przekazać doradcy w salonie.

 2. Za prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny uznaje się:

  • formularz wypełniony w sposób czytelny i zawierający prawdziwe dane osobowe,

  • zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oraz promocji, przez spółkę Optyka Oxys sp. j z siedzibą w Będzinie, przy ul. Modrzejowskiej 80, właściciela salonów optycznych Okularium(zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych Dz.U. 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych Użytkownika. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne,

  • złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Programu Benefit i akceptuje go (regulamin dostępny jest w salonach oraz na stronie www.okularium.pl
VI. Komunikacja z Użytkownikami

 1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w salonach

 2. Użytkownik może również kierować swoje zapytania lub zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Programu z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.okularium.pl

 3. Użytkownik powinien powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach swoich danych, w kontaktowych podczas wizyty w salonie.VII. Administracja danych

W związku z RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej wysyłamy do Państwa niniejszą wiadomość, ponieważ posiadają Państwo swoje konto na naszym internetowym serwisie sprzedażowym.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas ul. Modrzejowska 80 42-500 Będzin.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt do IODO:

Adres korespondencyjny: Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas ul. Modrzejowska 80 42-500 Będzin

Email: iodo@oxys.pl

3. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

- adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;

- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;

- adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;

- adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);

- cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

Cel - wykonanie umowy pomiędzy Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas a użytkownikiem serwisu - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;

Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą;

Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany powyżej dane adresowe.

Jeżeli chcielibyście Państwo zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności.

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, przez kliknięcie przycisku znajdującego się tutaj. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.

Otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość, ponieważ założyliście Państwo swoje konto w serwisie internetowym Optyka Oxys Spółka Jawna P.Gołębiowski, M.Kulas , co wiąże się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

8. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Optyka Oxys sp.j z siedzibą w Będzinie, przy ul. Modrzejowskiej 80. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu. Udostępnione dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz upoważniają Organizatora do wysyłania informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres mailowy oraz telefoniczny na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017, poz.1219) Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być cofnięte w każdej chwili przez złożenie odpowiedniego oświadczenia w salonie.

VIII. Rezygnacja z uczestnictwa w programie Benefit

 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie Benefit w dowolnym momencie bez podania powodu.

 2. Złożyć w salonie informację o rezygnacji z uczestnictwa w programie Benefit, zawierającą Imię i Nazwisko, Email uczestnika oraz jego podpis.

 3. W chwili rezygnacji zostaną usunięte wszystkich dane marketingowe użytkownika, historia zakupów, oraz możliwość zakupu z rabatem uzależnionym od programu Benefit.IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani poczta elektroniczną na wskazany przez siebie adres do kontaktu. Konto użytkownika automatycznie traci swoją ważność w przypadku, gdy Użytkownik cofnie Organizatorowi jakąkolwiek zgodę, o której mowa w Formularzu Rejestracyjnym.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przystąpienia do programu, jak i korzyści wynikających z uczestniczenia w nim, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Zmiany niniejszego Regulaminu nie wymagają zgody Użytkownika, co Użytkownik akceptuje przystępując do Programu.

 3. O zmianie warunków korzystania z programu Benefit Organizator zawiadomi Użytkownika wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej lub łączy telekomunikacyjnych stosowną wiadomość. Wprowadzone przez Organizatora zmiany obejmują automatycznie każdego Użytkownika od chwili wysłania powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres email.

 4. Wszelkie zmiany warunków korzystania z Programu Benefit będą ujawnione w Regulaminie dostępnym w każdym Salonie Okularium. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

 5. Polityka prywatności Optyka Oxys jest dostępna na stronie www.okularium.pl

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2018.