Promocje

„Oprawa OXYS + 2 szkła TRANSITIONS w supercenie”

Regulamin promocji: „Oprawa OXYS + 2 szkła TRANSITIONS w supercenie”


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez salony optyczne OKULARIUM akcji promocyjnej pt. „Oprawa OXYS + 2 szkła TRANSITIONS w supercenie”, w dalszej części zwanej Promocją.

II. Czas trwania

1. Promocja trwa od 18.04.2018 do 31.05.2018 lub do wyczerpania zapasów.

III. Organizator i miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

1. Organizatorem promocji jest firma Optyka OXYS sp. j. P. Gołębiowski, M. Kulas. 2. Promocja odbywa się we wszystkich salonach optycznych sieci OKULARIUM. 3. Szczegółowy wykaz salonów znajduje się na stronie www.okularium.pl.

IV. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej

1. Do skorzystania z promocji uprawniony jest każdy Klient, który dokona jednoczesnego zakupu okularów korekcyjnych ze szkłami fotochromowymi Transitions (2 sztuki) razem z dowolną oprawą korekcyjną marki OXYS (oprawa + szkła + montaż). 2. Promocją objęte są tylko i wyłącznie wszystkie oprawy korekcyjne marki OXYS. 3. Promocja nie obejmuje opraw innych marek, a organizator nie przewidział możliwości dopłaty różnicy przy zakupie opraw innych marek. 4. Promocją objęte są szkła okularowe magazynowe Izoplast 150 M Transitions B/G/GG z niżej wymienionymi powłokami: TOPAZ, SZMARAGD, IDEAL MAX, IDEAL MAX BLUE. 5. Cena dla Klienta za komplet (2 szkła + oprawka + robocizna) przy zakupie wybranego zestawu wynosi:

• TOPAZ: 444 zł (zamiast 682 zł) • SZMARAGD: 555 zł (zamiast 748 zł) • IDEAL MAX 666 zł (zamiast 828 zł) • IDEAL MAX BLUE: 777 zł (zamiast 908 zł) • Flash to Mirror za 888 zł (zamiast 1134)

V. Postanowienia końcowe

1. Promocja „Oprawa OXYS + 2 szkła TRANSITIONS w supercenie” nie łączy się z innymi promocjami, w tym: • Z innymi zniżkami i promocjami obowiązującymi w salonach Okularium. • Z kuponami specjalnymi. • Z kartami i rabatami dla stałego klienta. • Z Kartą Dużej Rodziny. • Z zakupem opraw korekcyjnych marki innej niż Oxys.

2. Firma Optyka OXYS sp. j. P. Gołębiowski, M. Kulas zastrzega sobie prawo zmiany zasad promocji w trakcie jej trwania.