Promocje

Regulamin promocji "Szkła gratis"

 

Regulamin promocji „Szkła gratis” 

 

Zorganizowanej przez sieć salonów optycznych „OKULARIUM”.

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez salon optyczny „OKULARIUM” akcji promocyjnej „Szkła gratis%”

 

  1. Czas trwania

 

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona od 15 siepnia do 10 września 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

 

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

 

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w salonach optycznych sieci OKULARIUM

Szczegółowy wykaz salonów znajduje się na stronie http://okularium.pl/salony.html

 

 

III. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej

 

  1. Promocja obejmuje zakup okularów dla dzieci w wieku szkolnym.

  2. Specjalista w salonie może poprosić o okazanie legitymacji szkolnych dziecka.

  3. Promocja dotyczy podstawowych szkieł z antyrefleksem o mocach  ±6 dpt, cyl.+2 w przekroju głównym. 

  4. W przypadku innych szkieł Klinet może skorzystać z promocji dopłacając różnicę w cenie od szkieł objętych promocją.

 

IV. Promocja nie łączy się:

 

  1. Z innymi zniżkami i promocjami obowiązującymi w salonach Okularium.

  2. Z kuponami specjalnymi.

  3. Z kartami i rabatami dla stałego klienta.