Bezpłatne Badanie Wzroku

Zbadaj bezpłatnie wzrok w najbliższym salonie Okularium. Nasi wykwalifikowani specjaliści profesjonalnie zbadają Twój wzrok, a następnie dobiorą odpowiednie szkła i najlepsze dla Ciebie oprawy.


Na czym polega badanie ostrości wzorku w salonie Okularium?


Badanie w gabinecie optometrysty składa się z kilku etapów rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem, następnie sprawdzana jest ostrość widzenia i przeprowadzane badanie z użyciem autorefraktometru (potocznie nazywane komputerowym badaniem).


Jako kolejne wykonywane jest badanie subiektywne, czyli szereg procedur i testów z zastosowaniem szkieł korekcyjnych i wybór takich, które dają najostrzejszy obraz dla pacjenta.


Ostatnim elementem kontroli wzroku sprawdzenia funkcji oczu ,takich jak widzenie obuoczne (współpraca jednego oka z drugim), akomodacja (zdolność wyostrzania obrazu z różnych odległości), czy ruchy oczu.

Badanie jest bezpłatne niezależnie od tego czy badany zdecyduje się kupić okulary w naszym salonie czy nie.Czym różni się badanie u optmetrysty od badania u okulisty?

Zarówno okulista jak i optometrysta jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, oraz jakość widzenia, natomiast każdy z nich w innym zakresie i stopniu.


Okulista to lekarz, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, np. zaćmy, jaskry, schorzeń siatkówki czy przedniego odcinka oka (zapalenia rogówki, spojówki).

Posiada uprawnienia do przepisywania lekarstw oraz przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.

Ma wiedzę na temat doboru korekcji wad wzroku.


Optometrysta natomiast zajmuje się bardzo wąską specjalizacją, wadami wzroku.

Od optometrysty wymaga się wykształcenia wyższego magisterskiego.

Do zadań optometrysty należą: korekcja wad wzroku, dobór soczewek kontaktowych oraz terapia widzenia w przypadku zaburzeń akomodacji i widzenia obuocznego.

Wiele dolegliwości związanych z układem wzrokowym jest przede wszystkim spowodowanych nieskorygowanym lub niepoprawnie skorygowanym wad refrakcji. Konsultacja optometrysty powinna wykluczyć tę możliwość.

Gdy okaże się, że pomoc optometrysty jest niewystarczająca, a zastosowanie pomocy wzrokowych nie przynosi pożądanej ulgi, uzupełnienie badań optometrycznych wizytą u okulisty jest konieczne.

Do lekarza okulisty często są długie kolejki, dlatego coroczne profilaktyczne badanie wzroku z powodzeniem można wykonać w gabinecie optometrycznym zlokalizowanym przy dobrych salonach optycznych.